kite fighting | kite video | how to cut other kite | kite flying |

Kite fighting | kite video | how to cut other kite | kite flying |

My all video link …………….

Club kite fighting My village part 3 :

club kite fighting My village part 2:

Club kite fighting My village part 1 :

vali rehman kites :

Deep kumar kite maker

cheel kaath kite

club kite fighting on coronation park:

Club kite fighting part 13

Paise wali charkhi:

Kite fighting with somen ghosh:

Best kite maker for vali rehman and Ali nawab:

Club kite fighting part 12

Club kite fighting part 11

a day with somen ghosh episode 1

Club kite fighting part 10

Club kite fighting part 9

Club kite fighting part 8

Club kite fighting part 7

My kite collection part 2

Cheapest holy colour market 1st (vlog)

Close club kite fighting

Message of my subscriber’s

Club kite fighting part 6

Club kite fighting part 5

Club kite fighting part 4

Long range club kite fighting

Best manjha for club kite fighting

Luggage for club kite fighting

My kite collection part 1

Club kite fighting part 3

Club kite fighting part 2

Club kite fighting part 1

Thank you so much.

#kitefighting #kiteflying #howtocutkite #kitecollection #dronevskite #dronekite #Ankotkitefightingdronevideo #ankitdronevskite #drone #kolkatakite #newkitefightingvideo #howtoproperlyflykite #howtocutkite #patangkaiseudaatehai #patangmekheechkaisemaare #tejkheechkaisemaare #patangmetejkheechkaisemaare #patangkaisekheeche #tejpatangkaisekheeche #kheechsepatangkaisekaate #patangkaisekaatekheechse #howtoflykite #howtokitefly #flykite #howtokiteflying #howtoflyingkite #patangkaiseudaay #howtoflykiteAnkitvideo #patangkaiseudaayAnkitvideo #bestkitemoradabad #moradabadkite #aneeskite #moradabadkitekitemaker #aniskitemoradabad #aniskite #aneeskitemoradabad #bestplacekiteformerrut #merrutkipatang #merrutkite #golfarmekipatang #golpatang #longrangekite #2010kiteflyingtournament tournamentkite #patangkighutai #patangmeghitaikaisehotihai #ghutaikaisehotihai #howtomakeghutai #patangmelinekaisekhichtehai #patangmeline #linewalipatang #ghutaiwalipatang #Ankitghutaikaisehotihai #Villageclubkitefighting #ankit villageclubkitefigjting #clubkitefightingnewvideo #valirehmankites #valirehmankitemaker #bestkitemaker #patialkite #indiatopmostkitemaker #bestkitemaker #deepkumarkitemaker #lucknowkitemakerdeepkumar #deepkumarkites #deepkumarkitescollection #bestkitemakerforvalirehmanandalinawab #oldestkitemaker #alinawabkitemaker #valirehman #oldkitemaker #gaanthwalipatang
#clubkitefightingpart12 #Ankitkitefightingpart12 #adaywithsomenghosh #ankitsomenghosh #ankitsomenghoshvideo #somenghoshwithankit #ankitsomenghoshcollab #collabankitsomenghosh
#clubkitefightingpart10 #part10ankitkitefighting
#clubkitefightingpart9 #part9clubkitefighting #Ankitpart9clubkitefighting #clubkitefightingpart8 #kitefightingpart8 #ankitclubkitefightingpart8 #Ankitkitefightingallvideos #clubkitefightingpart7 #kitefighting #howtocutkite #howtoflykite #kiteflying Long range club kite fightin9mykitecollectionpart2 #kitecollection #mediumkitecollection #largestkitecollection #oldestkitecollection #newkitecollection #clubkitefightingpart6 #clubkitefighting #kitefighting #ankitkitefightingmanjha #howtoflykite #howtocutotherkite #howtocutkite #howtomakekite #howtomakingmanjha #patangkaiseudaay #patangkaisekaate #barreileykites #barreileymanjha #lucknowkite #bestkitemakerlucknow #yasinchutkamanjhamaker #yasinchutka #valirehman #valirehmankitemaker #bestmanjhamakerofindia #top10manjhamaker #spinochillminia #ziastyle #shahbazniyazi #somenghosh #indiankitemaking #indiankitelover #kitelover #ponipatang #vrindavankiteflyingtournament #2019kiteflyingtournament #2019allindiakiteflyingtounrament #ANKITZONE #Ankitkiteflying #Ankitkitefighting #Ankitjohn #Ankittiwari#kiteclub #holyspecialclubkitefighting #holikitefighting #holi

12 comments on “kite fighting | kite video | how to cut other kite | kite flying |

 1. Partho Sarathi Biswas

  Bhai ek hi suggession hein pauni ki patang chad de na urao,tumhare patan ko hawa sehi se nehi lag rahi hei aur pauni ki patang ko bohut hawa ki jarurat parti hein agar chad se urate ho aur hawa kam hein toh tera patang katega,aur ykc ka manjha tera ground pe behetar kam karta hei te agar lene chahta hein toh zakir ka gold fish bah golden bird le ye manjha tera chad ke beheterin hein meine khud istimal kiya hein,aur addi de ura..patang bazi mast hoga tera phir aur kum katega bhi. Chalo al the best nd keep making videos

  Reply
 2. shabbir Khan

  Jis din 700 mtr pe ptng pkda di jaegi bhai ap chla b nhi paoge ptng video me utna hi bole aap jitna sch ho jhooti wah wahi ka koi faeda nhi apka pech 200 se 250 mtr ka h bs

  Reply
 3. ali kamaal

  Bahai ak bat ka ne ha ap ke patang. Kat keyu jate ha ap ka manja bakar val ha yasin chutka ka nahi kese or ka ha to lek ta ha how to cut kite ap ke kuda ke patang kat jate ha

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *